Uncategorized

Programleírás

A Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) az építész szakma reprezentatív és legnagyobb múltú művészeti szervezete. Az Union International des Architectes (UIA) alapító tagja és hazánk képviselője az Építészek Nemzetközi Szövetségében. Nyitott, befogadó közhasznú szervezet, melynek ajtaja nyitva áll minden tehetséges építész előtt, legyen az pályakezdő fiatal, érett alkotó vagy tapasztalt, bölcs mester. Tagjai a magyar építésztársadalom szakmailag elismert személyiségei, akik magas színvonalon végzik művészi munkájukat. Akik tehetségükkel, tudásukkal, tapasztalatukkal, alkotó munkájukkal hozzájárulnak, hogy az építészet nemzeti kultúránk szerves része legyen. „Ennek felmérése, tudományos igényű, elfogulatlan értékelése, megőrzése, megismertetése és a fejlesztés forrásaként való felhasználása megkerülhetetlen állami feladat”1
A MÉSZ ennek érdekében aktív szerepet vállal a szakmai és társadalmi közéletben, hogy láthatóvá tegye a társadalom
nyilvánossága számára építészeti értékeinket. Eredményesen tevékenykedik a közművelődés támogatása keretében az építészeti alkotások hazai és külföldi megismerése, az építészeti és környezeti kultúra fejlesztésének és terjesztésének előmozdítása terén. Véleményt nyilvánít a minőségi épített környezet érdekében, és lehetőséget teremt az építész számára, hogy a magas színvonalú, alkotó munka megbecsült és példa értékű eredményei elismertek legyenek.